top of page

Nha khoa và cách tạo nên trải nghiệm khách hàng xuất sắc

Đã cập nhật: 7 thg 9, 2021

Trải nghiệm khách hàng xuất sắc là cuốn sách được viết từ hơn 22 năm kinh nghiệm, qua nhiều vị trí, môi trường khác nhau của tác giả Nguyễn Dương, một chuyên gia cấp quốc tế, một trong những người nhiệt huyết và chuyên sâu nhất về trải nghiệm khách hàng.

Bạn muốn đọc thêm?

Đăng ký vmog.vn để tiếp tục đọc bài đăng dành riêng này.

Đăng ký ngay
bottom of page