top of page

Máy định vị chóp Dentaport

- Chính xác tới 97.5% (*)
- Báo hiệu bằng âm thanh, giúp bác sĩ "nghe" được vị trí trâm trong ống tủy.
- Sử dụng pin tiểu khỏi lo chai pin
- Hoạt động ổn định và bền bỉ

bottom of page