top of page

Laser nha khoa Erwin AdvErL EVO

- Điều trị không đau: sử dụng tia laser Er YAG chỉ bốc hơi hiệu quả mô có hàm lượng nước cao và chỉ ảnh hưởng đến bề mặt của mô xác định.
- Điều trị tối ưu trên cả mô mềm và mô cứng.
- Dễ dàng sử dụng: màn hình lớn, giao diện trực quan dễ dàng thao tác với những cài đặt sẵn có.
- Thiết kế thời thượng, tinh giản, chắc chắn.

bottom of page