top of page
laser morita 16.png
Laser morita 1.png

Laser nha khoa

laser morita 8_edited.png

Sản phẩm là bản giao hưởng hài hoà giữa phong cách thiết kế thời trang thượng cùng những tính năng kỹ thuật hiện đại của một thiết bị laser điều trị

Toàn năng!

Là mội trong số ít các dòng laser sử dụng Er YAG. Laser Morita mang lại khả năng điều trị độc đáo với các chức năng đa dạng.

Thiết bị cung cấp nhều lựa chọn đầu laser khác nhua, hiệu quả tuyệt vời trên cả các mô cứng và mềm

Hard Tissue Indications - Bone Surgical

 • Class I Occulusal Caries 

 • Class III Proximal Surface Caries

 • Class V Cervical Caries

 • Removal of Torus

laser morita 15.png

Periodontal Indications

 • Deep Scaling

 • Curetage of Perio Pocket

 • Incision of Abcess

 • Flap Surgery(Removal Granuloma)

 • Tunneling

laser morita 13.png

Soft Tissue Indications

 • Creation of Gingival Flap

 • Treatment of Mucous Cyst

 • Extraction Socket Curettage

 • Saping Gingiva Around Implant

 • Treatment of Stomatitis

 • Crown Lengthening

 • Removal of Melanin Pigment

 • Removal of Metal Tatoo

laser morita 14.png

Cuộc cách mạng trong điều trị mô mềm và cứng

laser morita 2.png

Để biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm Laser Erwin AdvErl EVO, Quý bác sĩ hãy liên hệ đến

Hotline: 0963 436 036

Fanpage: Công ty Anh & Em.

bottom of page