top of page

Webinar series: Bắt nhịp thời đại, trở thành chuyên gia với "CBCT - I am Master!"

Webinar series: Bắt nhịp thời đại, trở thành chuyên gia với "CBCT - I am Master!"

Không phải nha khoa nào cũng cần sở hữu CBCT, nhưng:


  • Hiểu biết về dữ liệu và ứng dụng CBCT giúp bạn ra quyết định đầu tư đúng, đạt mục tiêu và tránh rủi ro mang gánh nặng tài chính chỉ vì đầu tư sai mục tiêu.


  • Đầu tư tiết kiệm, chính xác, chính là cách làm giàu thông minh. Đừng đầu tư vội vã và 3 năm sau chỉ đi làm nuôi nhà cung cấp. Vậy hãy nghiên cứu kỹ về CBCT ngay từ hôm nay.


  • Bạn có thể gửi BN đi các trung tâm dịch vụ nha sĩ, nhưng bạn cần khai thác dữ liệu tốt hơn thay vì chỉ phụ thuộc hình ảnh từ KTV. Khai thác tốt dữ liệu cũng chính là tạo ra doanh thu.


  • Nhờ cập nhật tốt về Công nghệ, giúp bạn có góc nhìn chiến lược tốt hơn cho NK của mình: Đầu tư vào mảng nào, khai thác ra sao, tương lai của NK kỹ thuật số có phải như quảng cáo…?


  • Bạn không cần tốn chi phí để sở hữu CBCT, nhưng bạn không hề “lỡ trend, không hề lạc hậu”, tại sao không bắt đầu ngay?


Bắt nhịp thời đại, trở thành chuyên gia với Webinar "CBCT - I am Master", bạn sẽ không hối tiếc!
bottom of page