top of page

Sự kiện

Nơi bạn nhận được sự hỗ trợ tốt nhất để phát triển sự nghiệp nha khoa của mình.

webinar-cbct-i-am-master

Webinar series: Bắt nhịp thời đại, trở thành chuyên gia với "CBCT - I am Master!"

Đáp ứng nhu cầu cần thiết của bác sĩ cũng như hỗ trợ bác sĩ chẩn đoán bệnh lý chính xác bằng những tấm phim sắc nét, tạo dựng sự uy tín tuyệt đối của bác sĩ dành cho bệnh nhân.

webinar-cephalo-khong-chi-la-cong-cu-dieu-tri

Webinar: Phân tích phim Cephalo - Không chỉ là công cụ điều trị

Mang đến cho bác sĩ những kinh nghiệm điều trị, giúp các bác sĩ nâng cao chất lượng điều trị bằng những tấm phim sắc nét

bottom of page