top of page

TA-200

Một tay khoan đa năng để điều trị nội nha, cắt nhỏ và cạo vôi răng. Với nhiều loại dụng cụ và độ rung sóng âm khác nhau, TA-200 cho phép điều trị hiệu quả.

Điều trị nội nha

Với giá đỡ giũa và rung sóng âm, TA-200 cho phép tạo hình ống tủy và loại bỏ lớp smear trong ống tủy. Hơn nữa, dòng âm thanh tạo ra bởi rung động âm thanh giúp kích hoạt nâng cao hiệu quả các dung dịch như natri hypoclorit và EDTA, và tác động đến toàn bộ ống tủy.

Cắt mịn khi
phục hình mão răng

Với giá đỡ và rung động âm thanh, TA-200 cho phép cắt mịn răng trụ trước khi phục hình mão răng. Việc chuẩn bị răng trụ sau cùng và tốt là điều cần thiết để phục hình bền hơn và lâu hơn. Trường hợp ban đầu với xâm lấn tối thiểu.

Lấy cao răng

Với các hình dạng khác nhau của các đầu lấy cao siêu âm, TA-200 cho phép làm sạch sâu xuống dưới vùng túi lợi, đồng thời làm sạch nha chu

title_background.jpg

Phù hợp với các khớp nối

Dây 2 lỗ

KaVo® Multiflex®

Dây 4 lỗ

bottom of page