top of page

Vật liệu trám bít ống tủy BgMulti

Vật liệu trám bít ống tủy đa năng

- Tùy chỉnh độ sệt phù hợp với mọi chỉ định
- Trám bít mọi vị trí trong ống tủy
- Dễ dàng điều chỉnh lượng cần thiết
- Thời gian hoàn thiện nhanh chóng

bottom of page