top of page

Trâm file nội nha Ba Lan EndoStar E3 Basic

- Dễ dàng với 3 file thường được sử dụng nhất, sắp xếp hoàn chỉnh cho quá trình điều trị
- Dễ dàng thích nghi ngay cả với các ống tủy cong, giảm thiểu rủi ro thủng vách
- Hình dạng S file NiTi được cải tiến với hai cạnh cắt 90 ° đảm bảo cắt ngà răng hiệu quả và tăng tốc sửa soạn vùng chóp
- Đầu file không cắt đảm bảo an toàn hơn, tránh thủng vách, quá chóp và tạo khấc trong ống tủy
- Xác định độ thuôn (số vạch trên cán) và kích thước ISO (màu của vạch) cực kỳ trực quan ngay trên file

bottom of page