top of page

Thiết bị nội nha Tri Auto ZX2+

- Thiết bị nội nha với sự thông minh vượt trội
- Đột phá mới của chế độ thăm dò - OGP2
- Chức năng OTR giờ có thể hỗ trợ cả hai loại trâm quay lắc và quay tròn
- Định vị chóp hàng đầu thế giới được tích hợp sẵn

bottom of page