top of page

Tay khoan Morita Basic

- Dừng nhanh chỉ 1.5s, không làm tổn thương môi và nướu
- Không rung, cho đường hoàn tất hoàn hảo hơn
- Mài khoẻ với công suất ổn định, không suy yếu khi bắt đầu mài
- Bảo hành lên tới 02 năm cho cả tay khoan và óc

bottom of page