top of page

Máy tra dầu Lubrina 2

- Tra dầu và làm sạch hoàn toàn tự động
- Tiết kiệm đến 3/4 chi phí
- Nhanh chóng và hiệu quả với 20s cho mỗi tay khoan

bottom of page