top of page

Máy quét phim nha khoa CRX-1000

- Hình ảnh chân thực, chẩn đoán chính xác
- Chụp dễ dàng với tấm phim mỏng
- Không lo rơi, hỏng như sensor
- Độ bền cao, tấm phim thay thế rẻ
- Hoàn toàn yên tâm với chế độ bảo hành độc đáo

bottom of page