top of page

File nội nha EndoStar E3 Azure

- Công nghệ xử lý nhiệt thay đổi cấu trúc tinh thể giúp Azure trở nên vô cùng linh hoạt
- Hình dạng S file NiTi được cải tiến với hai cạnh cắt 90 ° đảm bảo cắt ngà răng hiệu quả và tăng tốc sửa soạn vùng chóp.
- Đầu file không cắt đảm bảo an toàn hơn, tránh thủng vách, quá chóp và tạo khấc trong ống tủy.
- Xác định độ thuôn (số vạch trên cán) và kích thước ISO (màu của vạch) cực kỳ trực quan ngay trên file.

bottom of page