top of page

Côn Gutta Percha EndoStar

- Được làm từ chất liệu Gutta percha tốt nhất tạo ra khả năng chịu lực tốt
- Đảm bảo tính nhất quán về kích thước và hình dạng
- Đảm bảo độ cứng và độ dai tiêu chuẩn
- Đảm bảo độ kín khít theo kích thước của ống tủy theo cả chiều dọc và ngang
- Linh hoạt và mềm dẻo, dễ đưa vào ống tủy

bottom of page