top of page

Canxi Hydroxit trộn sẵn Calcipex II

Calcipex II - Canxi Hydroxit trộn sẵn trong điều trị nội nha với khả năng ứng dụng tuyệt vời

- Điều trị tủy nhiễm trùng
- Trám răng sau khi lấy tủy
- Trám ống tủy tạm thời
- Trám bít ống tủy ở răng sữa
- Che tủy sau khi lấy tủy buồng
- Che tủy trực tiếp khi có tủy bị lộ

bottom of page