top of page

Canal Clean

Canal Clean có thể tưới vào ống tủy bằng cách liên tục cung cấp nước vào ống tủy và hút nước cùng một lúc. Canal Clean cũng có thể làm khô ống tủy chỉ trong vài giây.

Bơm rửa ống tủy

Nước đi vào ống tủy từ bên ngoài của ống thông. Khi ống thông bắt đầu hút, xuất hiện dòng chạy ngược trong ống tủy giúp loại bỏ hết mùn ngà và các chất cặn bã hiệu quả.

Hút và làm khô

Khi ngừng cấp nước, ống thông tiếp tục hút các chất cặn bã và nước còn sót lại trong ống tủy. GIúp làm khô ống tủy chỉ trong vài giây.

title_background.jpg

Phù hợp với các khớp nối

Dây 2 lỗ

KaVo® Multiflex®

Dây 4 lỗ

bottom of page